1– TS EN ISO 17025 Standardı Temel Eğitimi;

Eğitimin İçeriği ve Amacı: 

Deney ve kalibrasyon sunan tüm laboratuvar için elde ettikleri sonuçların ulusal ve uluslararası geçerliliğinin sağlanması ve deney kalitesinin güvenilirliğinin temini için; laboratuvarlarda kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve denetimini amaçlayan TS EN ISO 17025 Standardının şartlarını etkin olarak açıklamaktır.

 

2– TS EN ISO 17025 Standardı İç Tetkik Eğitimi (Uygulamalı);

Eğitimin İçeriği ve Amacı:

TS EN ISO 17025 Standardı Temel Eğitimi almış kişiler için ‘İç Denetçi’ vasfı sağlamak, standardın 4.14 İç Tetkikler maddesini açıklayarak denetçi ve denetim mantığına hakim olmaktır. Eğitimin uygulaması laboratuvar ortamında standardın bütününü ele alacak şekilde yapılacaktır.

3– Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi (Uygulamalı);

Eğitimin İçeriği ve Amacı:

TS EN ISO 17025 Standardına dayalı olarak Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliğinin tanımı ve gerekliliği, Uluslararası rehberlere göre çalışmada gerekli parametrelerin seçilmesi (Doğruluk, Gerçeklik, Kesinlik, Tekrarlanabilirlik, Tekrarüretilebilirlik, Geri Kazanım, Hassasiyet, Seçicilik, Lineerlik, LOD, LOQ, vb.)ve değerlendirme kriterleri, Raporların hazırlanması ve elde edilen sonuçların kullanılmasının örneklerle açıklanmasını kapsamaktadır. Eğitimin uygulaması laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiş olan Validasyon ve Ölçüm Belirsizliği çalışmaları üzerinde gerçekleştirilecektir.

4– LC-MSMS Cihaz Kullanım Eğitimi (Uygulamalı)

5– GC-MS Cihaz Kullanım Eğitimi (Uygulamalı)

6– HPLC Cihaz Kullanım Eğitimi (Uygulamalı)

Cihaz Eğitimlerinin İçeriği ve Amacı:

Cihazın kullanım amacı, kullanıldığı alanlar ve genel çalışma prensibi, cihazdan elde edilen sonuçların yorumlanması ve sonuçlara etki eden parametreleri açıklamaktır. Eğitimin uygulaması laboratuvar ortamında cihaz üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim başvuruları ‘Fr – 06 Müşteri İstek Formu’ kullanılarak internet üzerinden (info@fetlab.net) ya da laboratuvarımıza şahsen yapılmalıdır.