Gıda maddelerinin insan tüketimine güvenli ve kaliteli olarak sunulabilmesi için ham maddenin elde edildiği ilk aşamadan başlayarak, ürünün tüketicinin sofrasına gelene kadar her aşamada hijyen ve sanitasyon etkin olarak uygulanmalıdır.

Gıda güvenliğini sağlamak için hem gıda hem çevre sanitasyonu bir bütün olarak ele alınmalı, hem ham madde-üretim-depolama-nakil-servis vb. süreçlerde, hem de personelekipman-alt yapı açısından sanitasyon titizlikle uygulanmalı ve denetlenmelidir.

Laboratuvarımızda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onaylı olarak  gıda ile temas eden yüzeylerde hijyen analizleri yapılmaktadır.