IMG-20141219-WA0002
Çalışmalarımızı sadece belirli gıdalarla sınırlamayarak, üretimi yapılan hayvanlara yedirilen yeme de indirgemeyi daha olumlu ve geniş çapta değerlendirme yapabilmemizin ön koşulu kabul ettik. Bu nedenle tüm gıda ürün ve ürün gruplarının yanında yemlerin de mikrobiyolojik analizlerini yapmaktayız.

Mikrobiyal bulaşmalara karşı antibiyotik kullanımında düzensizliği ve rastgele kullanımın önüne geçmek için uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti vererek daha az maliyetle, kaliteli ve sağlıklı üretimi size sunuyoruz.
Gıda ve Yemlerde Salmonella Aranması
Gıda ve Yemlerde Listeria spp. ve Listeria monocytogenes Aranması
Gıda ve Yemlerde Toplam Koliform Bakteri Sayımı
Gıda ve Yemlerde Enterobacteriaceae Sayımı
Gıda ve Yemlerde Koagülaz Pozitif Stafilakokların Sayımı
Gıda ve Yemlerde Maya ve Küf Sayımı
Gıda ve Yemlerde Bacillus Cereus Sayımı
Gıda ve Yemlerde Eshericia coli Sayımı
Gıda ve Yemlerde Toplam Koloni Sayımı
Gıda ile Temas Eden Yüzeylerde Toplam Koloni Sayımı