Nitrat Analizi

Bitkiler için gerekli gübrelerden biri, belki de en önemlisi azotlu gübrelerdir. Toprakta bulunan azot miktarı bitkilerin sağlıklı olarak büyümesi, kaliteli ve yüksek oranda mahsul vermesi için yeterli değildir. Bu bakımdan bitkinin ihtiyacı olan azotun, azotlu gübreler ile toprağa verilmesi gerekir. Verilen bu gübrenin miktarının artması mahsuldeki nitrat miktarını da artırmaktadır.

Nitrat insan bünyesinde belirli bir eşik değere ulaştığında zehirlenmelere, kansızlığa ve sekonder aminler ile tepkime sonucu kansere yol açabilmektedir. Bu nedenle tüketilen gıdaların denetimleri büyük önem kazanmaktadır.