Yaprak Analizi

Bitki bünyesindeki besin elementleri miktarını ortaya koymak amacı ile yapılır. Bitkilerin yetiştirildikleri topraklardaki beslenme durumları ve beslenmelerinde herhangi bir olumsuzluk yaratacak bir faktör var ise bu durumu belirlemektir.
Bahçe içerisinde U veya X şeklinde yürüyerek ve bir ağaç atlanarak omuz hizasındaki o yıla ait güneş gören sürgünlerden ve ağacın dört bir tarafından alınmalıdır.
Bir alanı temsil etmesi için o alanda bulunan bitkilerin en az %20'sinden yaprak numunesi alınmalıdır.
-Alınan yapraklar aynı tür ve çeşide ait olmalıdır.
-Yaprak alınan ağaçların yaş farkları 10'dan fazla olmamalıdır.
-Aşırı derecede beslenme yoksunluğu olan yapraklar seçilmeli ve bu durum belirtilmelidir.
-Yapraklar ıslak iken alınmamalıdır.

yaprak tablo